Κινητή Μονάδα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λαμίας
Κινητή Μονάδα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λαμίας
Κινητή Μονάδα Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λαμίας